اختلالات محوری اندام ها - پا ضربدری و پاپرانتزی

  • Created with Fabric.js 1.7.22
  • Created with Fabric.js 1.7.22 آرتروز
Blog Dr.khayatzadeh
توضیحات :

وقتی فردی دچار زانوی ضربدری باشد، هنگامی که در حالت ایستاده باید بین مچ پاهایش حدود ۱۰ سانتی‌متر فاصله میافتد. نقطه مقابل این ناهنجاری هم پای پرانتزی است، که شاید این ناهنجاری را دیده باشید.

قسمت دوم

جراحی بخش اول

نظرات
تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است
ارسال نظر

آخرین ویدیو پزشکی