همه نظرات

فاطمه مقیم زاده

من برا درد زانو مراجعه کردم برخورد آقای دکتر خیلی عالی بود فعلن تحت معالجه هستم .تزریق ژل زانو داشتم

فاطمه یاوری

آقای دکتر خیاط زاده از نطر شخصیت فردی نیز انسانی شریف از نظر اخلاق حرفه ای بسیار حاذق و با مهارت که فوری تجویز جراحی نمی کنند رعایت وضعیت اقتصادی بیمار رو می کنند از نزدیک شاهد گفتگوی با ملایمت و دلسوزانه با یه شهروند کم بضائت بودند که هزار بار در دلم ایشون روتحسین کردم و مشکل زانوی من رو هم با یه تزریق تو مفصل که بدون درد و آسیب بهبودی عاجل و کامل یافتم ... خدا خیر دنیا و آخرت نصیبشون کنه...

هانيه بشام

درحال درمان جلسه اول

امتیاز درج شده است

هنوز یک جلسه رفتم

عالی بود

خوبه دیگه

امتیاز درج شده است

امتیاز درج شده است

امتیاز درج شده است